Terapia

  • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM)
  • Terapia dzieci z alalią (SLI)
  • Terapia dzieci z afazją dziecięcą
  • Terapia dzieci z zespołem Downa
  • Terapia dzieci dwujęzycznych
  • Terapia dzieci z ryzyka dysleksji
  • Terapia surdologopedyczna dzieci z niedosłuchem (z aparatem słuchowym, z implantem ślimakowym)
  • Terapia dzieci z CAPD (centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego)