Szkolenia

W ramach współpracy między nauczycielami, logopedami i psychologami, prowadzę szkolenia z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, wczesnej nauki czytania czy innych zagadnień, obejmujących interdyscyplinarność nauczania dzieci.

Prowadzę też szkolenia online dla logopedów i nauczycieli (webinaria).