Diagnoza ryzyka dysleksji

  • Diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3,4,5 i 6.lat

Badanie wykonywane jest „SWM – Testem do badań zagrożenia dysleksją” /autor: dr M.Korendo/

W teście znajdują się zadania służące do:

– badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga),

– badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów),

– badania funkcji wzrokowych: analiza oraz synteza wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki) i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków),

– badania użycia języka: artykulacja i komunikacja,

– badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej),

– badania grafopercepcji.