Diagnoza Neurologopedyczna

  • Diagnoza neurologopedyczna niemowląt do 12 miesiąca życia (odruchy ze strefy orofacjalnej, funkcje poznawcze istotne dla rozwoju mowy)
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z alalią
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z afazją dziecięcą 
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i wymowy
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi