Diagnoza

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

  • Diagnoza neurologopedyczna niemowląt do 12 miesiąca życia (odruchy ze strefy orofacjalnej, funkcje poznawcze istotne dla rozwoju mowy)
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z alalią
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z afazją dziecięcą 
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i wymowy
  • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi

DIAGNOZA SURDOLOGOPEDYCZNA

  • Diagnoza zaburzeń słuchu (dzieci z aparatem słuchowym i implantem ślimakowym)
  • Diagnoza zaburzeń wyższych funkcji słuchowych (CAPD) – baterią testów NEUROFLOW ATS

DIAGNOZA RYZYKA DYSLEKSJI

  • Diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3,4,5 i 6.lat

Badanie wykonywane jest „SWM – Testem do badań zagrożenia dysleksją” /autor: dr M.Korendo/

W teście znajdują się zadania służące do:

– badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga),

– badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów),

– badania funkcji wzrokowych: analiza oraz synteza wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki) i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków),

– badania użycia języka: artykulacja i komunikacja,

– badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej),

– badania grafopercepcji.